Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich – kappacyzm i gammacyzm

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 4 października 2017 | NR 15
187

Scenariusz 1: Utrwalanie głosek [k] i [g] w wyrazach