Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz dla młodzieży z zaburzeniami komunikacji (osób niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych, z zespołem Aspergera, afazją/SLI, z niedosłuchem)

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 16 października 2017 | NR 20
149

Scenariusz 6: Ćwiczenia językowe dla młodzieży z zaburzeniami komunikacji