Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anna Kowalska

Prof. dr hab., językoznawca, i logopeda. W latach 1965–1975 pracowała jako logopeda w Stołecznej Poradni Higieny Szkolnej; w latach 1970–1972 ukończyła dwuletnie studium logopedyczne w Lublinie, zorganizo­wane i prowadzone przez prof. Leona Kaczmarka. Obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (promotor prof. Witold Doroszewski); habilitację i tytuł profesora uzyskała w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (językoznawstwo polskie i słowiańskie). Od 1997 r. jest profesorem (zwyczajnym od 2002 r. ) w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (obecnie im. Janusza Korczaka) w Warszawie. Prowadzi wykłady z przedmiotów logopedycznych i seminaria magisterskie w specjalno­ściach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią oraz terapia pedagogiczna z logopedią.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz