Dołącz do czytelników
Brak wyników
 
format: A4, liczba stron: 80, data wydania: 2019
 
Plany terapii z kompleksowym zestawem ćwiczeń do pracy z pacjentem z afazją
Scenariusze zajęć
FRAGMENT

Co zawiera publikacja?

 • Szesnaście scenariuszy zajęć do terapii różnych typów afazji (sensorycznej, motorycznej oraz amnestycznej) m.in.: Określanie stosunków przestrzennych i rozumienie zdań, Reedukacja rozumienia mowy, Nazywanie zjawisk atmosferycznych, elementów przyrody i rzeczy codziennego użytku
 • Karty pracy dostosowane do możliwości pacjenta w różnym wieku i o odmiennych stopniach afazji
 • Wytyczne dla logopedy do pracy z dzieckiem z afazją

Dlaczego warto?

 • Dzięki publikacji zdobędziesz dostęp do praktycznych rozwiązań w terapii logopedycznej osób z afazją
 • Otrzymasz zestaw gotowych i urozmaiconych scenariuszy wraz z kartami pracy, które ułatwią codzienną pracę nad usprawnianiem umiejętności nazywania przedmiotów, czy rozumienia złożonych wypowiedzi
 • Przeprowadzisz wieloaspektową terapię pacjenta z różnymi typami afazji dopasowaną do jego indywidualnych możliwości

 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Afazja sensoryczna

 • Zwierzątka na wsi – terapia afazji sensorycznej dla 3–4-latka 
 • Zakupy – terapia afazji sensorycznej dla dziecka w młodszym wieku szkolnym 
 • Odbudowywanie umiejętności rozumienia – terapia afazji sensorycznej 
 • Rozbudowywanie słownictwa biernego i czynnego – terapia afazji sensorycznej 
 • Określanie stosunków przestrzennych i rozumienie zdań 
 • Reedukacja rozumienia mowy 

Rozdział 2. Afazja motoryczna 

 • Jesienny las – terapia afazji motorycznej dla 4–5-latka 
 • Park jesienią – terapia afazji motorycznej dla uczniów klas II–III szkoły podstawowej 
 • Rozbudowywanie słownictwa – terapia afazji motorycznej 
 • Rozbudowywanie słownictwa – terapia afazji motorycznej 

Rozdział 3. Afazja amnestyczna 

 • Zabawy i zabawki – terapia afazji dla 6-latków
 • Mój zwykły dzień – terapia afazji dla uczniów w wieku 9–10 lat 
 • Różne zawody – terapia afazji amnestycznej dla młodzieży i osób dorosłych 
 • To co nas otacza – terapia afazji amnestycznej dla młodzieży i osób dorosłych 
 • Ćwiczenia klasyfikacji i aktualizacji rzeczowników i czasowników
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych, elementów przyrody i rzeczy codziennego użytku 
   

Joanna Czapla

Neurologopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Pracowała w szkołach masowych i specjalnych jako nauczyciel, terapeuta, logopeda. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, neurologopedycznej oraz z glottodydaktyki w założonym przez siebie Gabinecie Logopedycznym SYGMUS oraz w przedszkolu. Pracuje z osobami z różnorodnymi zaburzeniami mowy i dysfunkcjami rozwoju. Prowadzi zajęcia ze studentami logopedii, neurologopedii oraz terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autorka wielu tekstów z zakresu logopedii, neurologopedii, pedagogiki.

Joanna Zembrzuska

Neurologopeda, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim – specjalizacji logopedycznej i nauczycielskiej, a także Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych na tej samej uczelni. Certyfikowana instruktorka Masażu Shantala. Pracownik Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdyni.

Panaś Regina

Neurologopeda, pedagog. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwijaniem i odbudową kompetencji językowej dzieci i do­rosłych. Jest autorką książeczki Baw się z nami sylabami – ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, także serii zeszytów ćwiczeń do terapii afazji Afazja. Odbudowa komunikacji – ćwiczenia językowe. Prowadzi szkolenia z zakresu logopedii i pedagogiki, w ramach zajęć ze studentami zajmuje się tematyką opóźnionego rozwoju mowy, kształtowania mowy dziecka oraz emisji głosu. W wolnych chwilach pisze i komponuje piosenki dostosowane do możliwości wokalnych i językowych dzieci w wieku przed­szkolnym oraz współtworzy aplikacje multimedialne wspomagające terapię logopedyczną.