Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci 7-, 8-letnich – sygmatyzm

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 4 października 2017 | NR 1
134

Scenariusz 3: Utrwalanie głoski [ś] w wyrazach