Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz 3 zajęć dla dzieci z afazją oraz innymi dysfunkcjami mowy, wspierające rozwój emocjonalno-społeczny

Scenariusze | Alicja Pałac-Nożewska | 22 maja 2018 | NR 25
342

Scenariusz 3 zajęć dla dzieci z afazją oraz innymi dysfunkcjami mowy, wspierające rozwój emocjonalno-społeczny