Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz 2 Zajęć dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych

Scenariusze | Marta Janikowska | 22 maja 2018 | NR 25
358

Scenariusz 2 Zajęć dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych