Dział: Wywiad miesiąca

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Logopedia w literaturze – literatura w logopedii

Wywiad z dr hab. Stanisławem Milewskim, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Katedry Logopedii UG, współredaktorem naukowym serii Logopedia XXI wieku.

Czytaj więcej

Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci – cztery perspektywy terapeutyczne

Rozmowa z przedstawicielami czterech popularnych na świecie podejść terapeutycznych stosowanych w jąkaniu wczesnodziecięcym: dr Sheryl R. Gottwald (DCM), Elaine Kelman (Palin PCI), dr Markiem Onslowem (Lidcombe Program), Peterem Schneiderem (Mini-KIDS).

Czytaj więcej

Najtrudniejszą sferą we wczesnej diagnozie jest mowa

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Jagną Czochańską, współtwórczynią neurologii dziecięcej w Polsce.

Czytaj więcej

Surdologopedia w Polsce

Rozmowa z prof. Marzenną Zaorską, specjalistą we wspomaganiu rozwoju, a także edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną – szczególnie głuchoniewidomych.

Czytaj więcej

Zasady i zalecenia pracy terapeutycznej z rodziną w sytuacji diagnozy niepełnosprawności u dziecka

Rozmowa z dr hab. Hanną Żuraw – zajmującą się badaniami społecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, edukacji i pracy oraz problemami i patologiami społecznymi – o tym, jak współpracować z rodzicami przy prowadzeniu terapii dziecka niepełnosprawnego.

Czytaj więcej

Każde dziecko ma prawo do bycia w realnym świecie swojej rodziny

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską-Rożek o przyczynach, symptomach społecznych oraz terapeutycznych stereotypach zaburzeń autystycznych

Czytaj więcej

Wczesne usprawnianie rozwoju mowy z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (UTTR) wywiad z dr n. hum. Anną Regner

Terapię ustno-twarzową możemy rozpocząć od pierwszych dni po porodzie. Jak najwcześniejsze podjęcie działań terapeutycznych jest istotne ze względu na niezwykłą zdolność, jaką jest „plastyczność mózgu” według Jerzego Konorskiego. Polega ona na tym, że pod wpływem odpowiedniej stymulacji komórki nerwowe są w stanie przeorganizować charakterystyczne dla siebie funkcje.

Czytaj więcej

Metody komunikacji dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną - wywiad z prof. Marzenną Zaorską, członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Przed logopedią stoją dziś wyzwania ujednolicenia kształcenia w całej Polsce, wyznaczenia standardów i ich respektowania przez uczelnie kształcące logopedów, wykorzystania możliwości, jakie stwarza współczesna technika, oraz nadrobienia zaległości w pracy z niektórymi grupami osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Ocalić słuch rozmowa z dr Joanną Kasperuk

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakim natura obdarowała człowieka. Język i mowa dźwiękowa, które są środkiem i narzędziem komunikacji, rozwijają się przede wszystkim na bazie prawidłowo funkcjonującego narządu słuchu. Tylko człowiek, który utracił słuch, zaczyna dostrzegać jego znaczenie w swoim życiu.

Czytaj więcej

Słuchanie jest równie istotne jak mówienie

Rozmowa o błędach językowych z dr Kariną Szafrańską. Osobą wszechstronnie zajmującą się językiem i głosem – praktycznie i teoretycznie. Aktorka, wykładowca, terapeuta osób z zaburzeniami mowy, dla której nieobcy jest problem dwujęzyczności: bardzo obecnie powszechnej i silnie wpływającej na system językowy osób, których dotyczy.

Czytaj więcej

Język dzisiaj i jutro

Rozmowa o zmianach językowych z prof. zw. dr hab. Haliną Zgółkową – przewodniczącą jury programu Mistrz Mowy Polskiej, członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego, redaktorką Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny oraz współautorką serii słowników współczesnej polszczyzny.

Czytaj więcej

Logopedia dawniej i dziś

Rozmowa z prof. dr hab. Anną Kowalską - absolwentką pierwszych studiów logopedycznych prof. Leona Kaczmarka

Czytaj więcej