Dział: Współpraca z...

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wsparcie osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem pola komunikacji – perspektywa asystenta osoby niepełnosprawnej

Każdy z nas posiada umiejętności w zakresie komunikacji. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób komunikujemy się z innymi. Czy możemy coś zrobić z naszej strony, aby stała się ona lepsza, pełniejsza, sprawiała więcej satysfakcji, szczególnie w okolicznościach, kiedy partnerem komunikacji jest osoba z niepełnosprawnościami sensorycznymi, zwłaszcza osoba głuchoniewidoma?

Czytaj więcej

Jak budować efektywną współpracę między logopedą a analitykiem zachowania? - Praktyczne wskazówki

Idea wielospecjalistycznego wsparcia oznacza sojusz i integrację najlepszych praktyk zawodowych na rzecz osoby objętej terapią. Jakie są punkty styczne we współpracy logopedy z analitykiem zachowania? Jak zorganizować tę współpracę, by przyspieszyć proces terapii, ujednolicić system motywacyjny oraz zapewnić generalizację umiejętności?

Czytaj więcej

Dyslalia – podłoże czy wierzchołek góry lodowej?

Rozważając zagadnienie dyslalii, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Istotą pierwszego kontaktu z pacjentem jest dostrzeżenie potencjalnie współwystępujących nieprawidłowości, mogących mieć bardzo duże znaczenie w kontekście zgłaszanych trudności.

Czytaj więcej

Problemy psychologiczne dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

Autorka przedstawia problemy psychologiczne dzieci i młodzieży z rozszczepem wargi i podniebienia oraz charakteryzuje możliwości pomocy im ze strony pedagogów i rodziny. W studium przypadku omawia proces terapii psychologicznej dziesięciolatka.

Czytaj więcej

Płaszczyzny współpracy logopedy i fizjoterapeuty stomatologicznego

W procesie multidyscyplinarnego leczenia pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu stomatognatycznego rola terapii miofunkcjonalnej jest kluczowa. Główne płaszczyzny współpracy logopedy i fizjoterapeuty będą dotyczyć przede wszystkim pracy nad strukturą oraz funkcją poszczególnych składowych układu stomatognatycznego, mając na celu ich integrację.

Czytaj więcej

Trudności psychologiczne w świecie dziecka dwujęzycznego

Jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym, na co zwracać uwagę? Jakie są najczęstsze problemy dzieci dwujęzycznych i ich rodziców, zgłaszane w gabinecie psychologa, a dotyczące sfery emocjonalnej, społecznej i rodzinnej? Jakie są możliwości pomocy dzieciom i rodzinom dwujęzycznym?

Czytaj więcej

Najczęstsze pytania rodziców dzieci dwu- lub wielojęzycznych

Pracując w jednym ze szpitali paryskich, udzielam konsultacji ludziom z całego świata. Moim celem jest nie tylko postawienie diagnozy, ale przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania rodziców dzieci dwu- i wielojęzycznych. 

Czytaj więcej

Sfera Mentalna w Świecie Sportu

Odnalezienie odpowiedniego balansu między aktywnością fizyczną i pozytywnym stanem umysłu to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Czytaj więcej

Rozwój społeczny a autonomia osób ze spektrum autyzmu

Autorka prezentuje wyniki badań dotyczących osób z ASD. Wynika z nich, że ogromną rolę w osiąganiu przez nie niezależności odgrywać mogą oddziaływania wspierające ich inicjatywę w zbliżaniu się do innych i wchodzenia z nimi w interakcję.

Czytaj więcej

Czego potrzebuje rodzina, kiedy na swojej drodze spotyka autyzm

Relacje rodzinne bardzo często przypominają karuzelę znaną nam z wesołych miasteczek. Kiedy karuzela się porusza i wszyscy na niej siedzą, trudno jest ustalić, kto kogo goni, kto jedzie pierwszy, a kto ostatni.

Czytaj więcej

Wybrane aspekty arteterapii w tyflologopedii

Tyflologopedia dotyczy pracy logopedycznej z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Trudność polega na tym, że pacjent nie może obserwować swoich narządów artykulacyjnych. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Audiodeskrypcja – narzędzie w terapii logopedycznej?

Audiodeskrypcję można wykorzystać poza jej podstawowym celem, również jako narzędzia inkluzji i wspomagania, ale w innym niż zazwyczaj kontekście – w terapii logopedycznej.

Czytaj więcej