Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł sponsorowany

16 listopada 2022

Eduterapeutica lux logopedia - niezastąpione wsparcie w terapii logopedycznej

0 338

Logopedia jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy cały czas się rozwija, co szczególnie dało się zauważyć w ostatnich latach. Wiele zagadnień edukacyjno-terapeutycznych można realizować w sposób nowoczesny, na przykład przy wykorzystywaniu techniki komputerowej, używając różnego rodzaju programów multimedialnych, wspierających prawidłową komunikację. Taki typ pomocy w terapii logopedycznej pełni istotną rolę w polisensorycznym poznawaniu rzeczywistości, ponieważ:

 • rozwija kompetencje językowe;
 • praktycznie przygotowuje do wypowiadania się;
 • pomaga w diagnozowaniu i opanowaniu systemu językowego;
 • motywuje do porozumiewania się;
 • budzi zainteresowanie dziecka;
 • angażuje emocjonalnie.
 1. Wieloobszarowe i holistyczne podejście do terapii logopedycznej, to klucz do sukcesu
 2. Technologia w terapii logopedycznej to niezastąpione narzędzie pracy terapeuty

Odpowiednio wykorzystywana technologia staje się cennym narzędziem do zastosowania w wielu obszarach oddziaływań terapeutycznych. Program multimedialny w terapii logopedycznej angażuje dzieci do większego wysiłku wkładanego podczas ćwiczenia, ale jednocześnie sprawia wiele przyjemności. Umysł każdego człowieka można porównać do działania komputera − przepływ informacji odbywa się różnymi drogami, gdzie na końcu zostaje ona przekształcona na konkretną reakcję, działanie. Lewa półkula naszego mózgu jest odpowiedzialna za zdolności językowe i myślenie logiczne, natomiast prawa odpowiada za kreatywność, zdolności artystyczne i emocje. Połączenie tych wszystkich obszarów podczas pracy z dzieckiem na zajęciach logopedycznych przynosi najlepszy efekt usprawniania i rozwijania zdolności lingwistycznych.  Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że dzieci reagują niezwykle pozytywnie na ćwiczenia wykorzystujące program multimedialny, a dobre nastawienie dziecka do terapii pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów. Zaobserwowałam dobre wyniki w procesie oddziaływania usprawniającego mowę, gdy opierałam ćwiczenie na: obrazie, tekście, dźwięku oraz animacji wideo. W swojej pracy korzystam z multimedialnego programu diagnostyczno-terapeutycznego „Eduterapeutica lux Logopedia” w wersji rozszerzonej, wspierającego skuteczne rozpoznawanie wad wymowy i planowanie indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Kontrola postępów terapi i prawidłowa diagnoza z Eduterapeutica lux Logopedia Program multimedialny „Eduteraepeutica lux Logopedia” umożliwia kontrolowanie postępów terapii na drodze porównywania kolejnych diagnoz, stanowiących ocenę:

 • artykulacji głosek i artykulacji tekstu;
 • mowy spontanicznej;
 • budowy i sprawności narządów mowy. 

Pakiet zawiera również:

 • dodatkowy zestaw kolorowych plansz − labiogramów;
 • karty do ćwiczeń słuchu fonemowego;
 • karty memory;
 • zestaw wydrukowanych kart pracy;
 • słuchawki przewodowe, dzięki którym ćwiczenia stają się o wiele atrakcyjniejsze i niwelują dopływ do dziecka dodatkowych bodźców słuchowych.

W cyklu multimedialnym znajdziemy bazę materiałów przydatnych do terapii, w skład której wchodzi:
 


Warto zaznaczyć, że programu interaktywnego „Eduterapeutica lux Logopedia” można również używać bez konieczności łączenia się z internetem, co bywa bardzo pomocne, gdy mamy ograniczony dostęp do sieci.

Efektywne ćwiczenia aparatu mowy potwierdzone przez logopedę

Wielozmysłowy odbiór treści przedstawionych na ekranie monitora i fala dźwiękowa w postaci animacji pokazującej powstawanie głosek jest świetną zabawą, a jednocześnie doskonałą nauką i ułatwieniem procesu zapamiętywania. Gdy prezentujemy dziecku wymowę głoski na ekranie komputera, ma ono możliwość znacznie dłużej przyglądać się poprawności ułożenia aparatu mowy, niż wynikałoby to z naturalniej artykulacji logopedy W rzeczywistości takie wymówienie trwałoby około sekundy, a dziecko nie byłoby w stanie zapamiętać układu narządów mowy terapeuty. Schemat na ekranie jest nieruchomy, dzięki czemu dziecko ma więcej czasu na przyjrzenie się obrazkowi i na jego przyswojenie. Podczas artykulacji głoski przez logopedę docierają dodatkowo inne naturalnie występujące bodźce, wynikające z naturalnej aktywności każdego człowieka, gdy coś mówi, natomiast na ekranie monitora dziecko może się skupić wyłącznie na tych elementach, które są dla niego ważne w kontekście wykonywanego zadania. Świetnym dodatkiem są ćwiczenia z zakresu polepszania sprawności narządów mowy. Można je wykorzystać jako rozgrzewkę aparatu mowy przed dalszą pracą na zajęciach.        
Ogromną zaletą programu jest możliwość nagrywania i przechowywania wypowiedzi dziecka, co stanowi pomoc przy odniesieniu się do tego po pewnym czasie i okazję do dokonania oceny efektywności pracy podopiecznego. Program „Eduterapeutica” daje możliwość wydrukowania wielu kart pracy podzielonych na konkretne obszary oraz posiada funkcję doboru poziomu trudności zadań.
 


Oferowane ćwiczenia w zakresie szeregu szumiącego usprawniają narządy artykulacji, głównie języka, oraz wzbogacają słownik bierny i czynny.

Zadania w pakiecie multimedialnym kształtują też percepcję wzrokową i słuchową.

W dziale z szeregu ciszącego usprawniamy funkcje narządów mowy − motorykę artykulatorów, fonacji.
 


Motywacja dziecka w ćwiczeniach rozowju mowy jest najważniejsza

Jak wiemy, istnieje związek pomiędzy rozwojem mowy a grafomotoryką.

Ma to neurofizjologiczne uzasadnienie, ponieważ w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki znajdują się blisko ośrodków zawiadujących ruchami artykulacyjnymi. Wszelkie opóźnienie w zakresie rozwoju psychoruchowego wyraża się również w artykułowanych dźwiękach. Multimedialny program „Eduterapeutica” oferuje w pakiecie specjalny dział poświęcony ćwiczeniom nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryce). Zadania te można wydrukować i wielokrotnie wykonywać na zajęciach.

Obecnie większość placówek edukacyjnych posiada w swoim wyposażeniu tablice multimedialne. Bardzo dobrze sprawdza się wykorzystanie takiego sprzętu do podłączenia pendrive’a z pakietu i wykonywanie zadań na takiej tablicy. Na moich zajęciach sprawdziły się ćwiczenia np. z przebijaniem latających balonów z daną spółgłoską i samogłoską, na którą zaczyna się dany wyraz słyszany przez dziecko lub zrywanie jabłek z drzewa, wymawiając daną samogłoskę tak długo, aż spadnie owoc do koszyka.
 


Ćwicząc to metodą tradycyjną i przy konieczności częstego powtarzania samogłosek, sprowokujemy demotywację dziecka i niechęć do wykonywania tego, natomiast gdy ćwiczenie przybrało taką formę, dziecko samo nie chciało przerwać i prosiło, by kontynuować to samo zadanie. Również wiele radości sprawiło nam wspólne granie w memory na dużym ekranie przy jednoczesnym wypowiadaniu danych słów, gdy odnalazło się parę.Jest to idealne ćwiczenie na poprawę pamięci i koncentracji. Pozytywne emocje wzbudziła też nauka języka ufoludków (odpowiednie wymawiane sylaby bez znaczenia wyrazowego, np. sza-szu-se).
 


Eduterapeutica lux Logopedia to integralna część terapii logopedycznej

Podsumowując moją pracę z programem „Eduterapeutica lux Logopedia”, mogę uznać ją za w pełni satysfakcjonującą i uważam, że jest to bardzo przydatne narzędzie do pracy logopedycznej, które zawsze będę wykorzystywać podczas moich zajęć. Cały pakiet jest bardzo przejrzysty i intuicyjny oraz oferuje szeroki zakres materiałów. Zadania są atrakcyjne dla dzieci, które chętnie chcą je wykonywać. Szata graficzna oraz dobór kolorów zachęca do korzystania z programu. Zdarza się, że np. dziecko może mieć problemy z odgadnięciem, co przedstawia dany obrazek, ale wystarczy je naprowadzić, a z pewnością sobie poradzi. Takie trudności mogą wynikać z niemożności w łatwy sposób dokonania graficznego przedstawienia jakichś słów, które są ważne pod względem artykulacyjnym.

Należy pamiętać, że korzystanie z pakietu nie zastąpi pedagoga terapeuty, który konstruuje program działań naprawczych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Komputerowe metody mogą być jedynie integralną częścią. Zaangażowanie dziecka w terapii logopedycznej przy pracy z programem „Eduterapeutica Luxlogopedia” jest większe niż przy użyciu tradycyjnych metod. Logopeda również z łatwością może używać pakietu, pracując na nim w różnych miejscach, bo wystarczy pobrać wcześniej odpowiednie zadania na urządzenie, by móc z nich korzystać w dowolnej chwili. Cały dostępny materiał lingwistyczny jest idealną bazą do zajęć logopedycznych indywidualnych oraz grupowych. Dzięki różnorodności form ćwiczeń dzieci nie mają wrażenia, że nowo wykonywane zadania odnoszą do tego samego materiału. „Eduterapeutica Luxlogopedia” spełnia w całości moje oczekiwania. Polecam zakup takiej pomocy logopedycznej zarówno na własny użytek logopedyczny, jak również do placówki szkolnej, gdzie odbywają się zajęcia.

Przypisy